Onterecht circulerende parkeerkaarten

De Ideale Wereld is een dagelijks satirisch laatavond programma op VIER (van maandag tot en met donderdag) dat op grappige wijze maatschappelijke problemen bespreekt/aan de kaak stelt. De programmamakers nemen een item uit de recente nieuwsfeiten en gebruiken dat als vehikel (zeg maar trekhaak) om hun standpunt duidelijk te maken met een grap er achteraan.

Op donderdag 19 februari jongstleden ging het over misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Uit de studiedienst van de FOD Sociale Zekerheid blijkt dat in ons land 280.000 vervallen kaarten circuleren.
Jelle de Beule reageerde hierop met een mop: “Ik zette mijn auto deze namiddag op een gehandicaptenparkeerplaats. Staat er een verkeersagent aan de andere kant van de straat die roept: “Hé, waar is uw handicap ?” Antwoord: “Gilles de Tourette, vuile flik, en uw moeder is een hoer.” Altijd goeie humor van Jelle de Beule.

“Het is natuurlijk niet eerlijk dat mensen misbruik maken van zo’n kaart,” aldus Otto-Jan Ham, “bovendien worden nu ook mensen die wel rechtmatig in het bezit zijn van zo’n kaart, ook onrechtmatig scheef bekeken.”

Hierna volgt een filmpje met de stripfiguur “Sociaal Incapabele Michiel” die de volgende handicap voorwendt:

“Veel mensen met bepaalde ziektes of mentale beperkingen worden nog vaak als anders beschouwd. Zo heb ik een aandoening waarbij ik mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking keihard uitlach en plaag. De ziekte is jammer genoeg nog niet erkend en daardoor stoot ik op veel onbegrip. Ik hoop dat ik langs deze weg meer begrip kan vragen voor deze uiterst zeldzame ziekte.”

In het volgende beeld zien we een blinde met een stok op de stoep. Michiel begint te lachen. Zegt de blinde:

“Gij onbeschoft ventje, ik ben wel blind hé.”

Michiel: “Waarom draag je dan een zonnebril ?”

Blinde: “Vuil rotzakske!”

Michiel: “Wat zeg jij ? Een beetje meer begrip voor mijn situatie mag wel.”

“Ik heb dan toch een erkenning gekregen met de ziekte “MICHILITIS” en ben dus eindelijk officieel gehandicapt. Ik ga mij nu opmaken om dit te vieren op het jaarlijkse buurtfeest voor mentaal gehandicapten.”

Hij beziet zichzelf in de spiegel en roept naar zijn spiegelbeeld: “Mongool” en rolt over de grond van het lachen. En lacht zo zichzelf uit.

Niet altijd even fijnzinnig, die Michiel, maar het is hun manier om aandacht te schenken aan maatschappelijke problemen.

Zoals Urbanus het in de jaren ’70 al verwoordde: “Iedereen heeft het recht om uitgelachen te worden. Gehandicapten ook.” En daar ben ik het volledig mee akkoord.

VIER doet dit op zijn eigen manier en het is ook een bijdrage om handicaps te relativeren. En zijn personen met een beperking niet vaak de eersten die hun situatie relativeren ?

Datum van publicatie in medium: 
2 maart 2015 om

Reacties

make money kr ss

how do youtubers make money how to make easy money https://make-money-blogs.com/# ">work from home how does craigslist make money ways to make money at home

how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon how to make money on youtube videos work from home ways to make money online how did jerry jones make his money

https://make-money-blogs.com/# - make money

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.