Internet in de strijd om beeldvorming rond Downsyndroom.

Als gevolg van een reeks artikelen in De Standaard over de niet-invasieve prenatale test (NIPT), ontstaat een strijd rond de beeldvorming over kinderen / mensen met Downsyndroom.

Het ethische vraagstuk is een serieuse kluif, maar daar gaan we nu niet op knabbelen. Wat ons evenwel opvalt is hoe ouders van kinderen met Downsyndroom reageren door het positieve van hun kind met Downsyndroom te benadrukken. Daarbij gebruiken ze volop de nieuwe media van het internet.
 
Zo riep de moeder van Maren op om foto’s van kinderen met Down te gebruiken in profiel en omslagfoto’s.
 ‘komaan vriendjes en vriendinnetjes - ouders met downkids.... oproep om jullie profiel en omslagfoto te veranderen naar een foto van je kind met Down... als tegenreactie op al het negatieve wat de laatste dagen in de media verschijnt!’
En op haar blog ‘durvendromendenkendoen’ plaatst ze een reeks portretten van haar dochter Maren met de tekst:
 
‘Het is niet het omgaan met het feit dat Maren Down heeft dat moeilijk is, het is het mij constant moeten excuseren voor mijn keuze voor haar, het constant moeten vechten tegen vooroordelen, tegen negatieve reacties die het moeilijk maken.’
 
Mooi voorbeeld dus van hoe media niet alleen kranten, tijdschriften, radio en TV is, maar ook ‘het internet’. De vraag is nu: 'zou een positief beeld over Downsyndroom brengen een effect hebben op de keuze die ouders maken in verband met zwangerschapsonderbreking?'.

Datum van publicatie in medium: 
19 februari 2015 om

Reacties

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.