Ik wil ook een lief

Datum van de activiteit: 
17 september 2013 om 21:05 - om 22:00
Zender of locatie: 
VIER

Vanaf 17 september 2013 op de Vlaamse zender VIER.
 
In mijn gedachten zie ik verneukeratieve TV. Een programma waarvan je tenen gaan krullen, zoals bij "Exotische liefde".In het programma zijn meerdere jongeren met een beperking gevolgd op hun woeste pad van de liefde.De format komt uit Groot-Brittanië waar het succesvol was en de Belgische makers werden erdoor gecharmeerd.Of de programmamakers er in geslaagd zijn om een goed programma te maken zie je op dinsdag."Ook mensen met een beperking willen liefde" is een uitganspunt en de makers hebben er op gelet dat ze personen kozen die stevig in hun schoenen staan. Vooreerst was er echter de vraag of ze wel voldoende kandidaten zouden vinden. Maar uiteindelijk bleek dat een ongegronde angst.
 
Thomas Rottier, één van de kandidaten zegt: "Medelijden hoeft ook geen slechte emotie te zijn, al hoor ik liever medeleven. Een betuttelend "ocharme" hoef ik niet, maar als mensen merken dat mijn ziekte een serieuze barrière is om bijvoorbeeld een relatie te zoeken en ze voelen zich daar even triest over ... da's niet per se negatief."
Ik vind dat je met medeleven geen brood koopt. Op het einde sta je alleen met het medeleven van een ander ... en een broek vol goesting.
Ik moet hierbij denken aan dating- en andere programma's waar wordt ingezoomd op koppelvorming.Je leest wel eens:"Jonge vrouwen willen struise, viriele knappe mannen om zich voort te planten. Zulke mannen zorgen voor goed genetisch materiaal waardoor de kindjes die eruit geboren worden zeker gezond zijn.
Ik hou alvast mijn hart vast bij dit programma maar wens de makers veel succes en ik hoop dat de resultaten bemoedigend zijn.
 
Herman HillenVoor Handiwatch