Workshop over beeldvorming handicap

Maak je je er druk in hoe personen met een handicap worden voorgesteld? Zijn het te vaak 'slachtoffers' of juist 'helden'? Komen ze nooit eens zelf aan het woord? Zou je het anders willen zien, zijn er ook goede voorbeelden? Op de workshop Beeldvorming en Handicap van GRIP, op vrijdag 25 november, leren we kritisch én opbouwend kijken naar de pers. Schrijf je snel in!

Locatie:
V.M.G. (Vormingswerk Voor Mensen Met Een Verstandelijke handicap)Groot Begijnhof 10, 9040 Gent
Inschrijven is verplicht op: johan@gripvzw.be
Welkom: 9u30 – Aanvang: 10u – Slot: 17u
10u: Discussie over stereotyperingen en vooroordelen ten aanzien van handicap, op basis van een satirisch filmpje rond discriminatie van allochtonen.
De ‘Ambassadeurs voor gelijke kansen’ van Stad Antwerpen maakten een satirisch filmpje over een sollicitatiegesprek van een blanke jongeman bij een bedrijf met uitsluitend allochtonen in het bestuur. Via de techniek van de ‘omkering’ wordt stereotype behandeling van allochtonen heel zichtbaar in de verf gezet, met veel gevoel voor humor. Stel dat je zo’n filmpje zou maken over personen met een handicap die solliciteren. Wat zou daarin naar voren komen? Welke stereotypering ondervinden jullie in het dagelijkse leven?
11u: Theoretisch luik: hoe worden personen met een handicap voorgesteld in de Vlaamse media?
Powerpointpresentatie op basis van twee studies: ‘Onzichtbare burgers’ van Marc Hooghe en Sara Vissers (KU Leuven), en ‘Disabling Prejudice’ bij BBC
- Personen met een handicap zijn ondervertegenwoordigd
- Ze komen bijna uitsluitend in beeld met hun handicap als thema
- Ze worden zelden als deskundigen voorgesteld en al helemaal niet buiten thema handicap
- De ‘mening van de straat’ wordt zelden vertolkt door mensen met een handicap
- Nochtans is een meerderheid van de televisiekijkers vragende partij voor meer diversiteit
 
12u-13u: Middagpauze met broodjeslunch
 
13u: Voorstelling Handiwatch
Handiwatch is een website waarop personen met een handicap vanuit hun eigen ervaring kritisch reageren op krantenberichten, televisie- en radioreportages over handicap. Ze schrijven recensies over die beeldvorming op de site. Die dient niet zomaar om keiharde kritiek te geven, dan wel om mediamakers bewust te maken over de effecten van hun keuzes als het gaat over berichtgeving rond handicap.
We illustreren de werking van de site aan de hand van enkele voorbeelden
13u30: De GRIP-waarden over handicap en checklist
Gelijkwaardige representatie en inclusie, personen met handicap zelf aan het woord, geen slachtoffer- noch heldenverhalen, de meerwaarde van diversiteit
Checklist: waarop moeten we letten als we een artikel of een mediaprogramma beoordelen op de juiste beeldvorming over handicap
Korte illustratie aan de hand van artikels en filmpjes, in lopende presentatie
14u Aan de slag: zelf beoordelen
We bekijken filmpjes en vergelijken krantenartikels op hun merites inzake beeldvorming over handicap
We doen dat ik kleine groepjes, vanuit onze waarden en de checklist, uiteraard is er ruimte voor discussie
15u15 Pauze
15u30 Schrijfvaardigheden, zelf journalistiek voeren
Hoe bouw je een journalistiek artikel op? Hoe maak je het aantrekkelijk voor de lezer, hoe loods je hem de tekst door? Wat zijn typische fouten en valkuilen?
Groepsdiscussie: hoe kunnen we het opzet van Handiwatch nog uitbreiden? Welke eigen teksten kunnen we schrijven? (interviews met andere ervaringsdeskundigen of met experten? Columns vanuit het leven met een handicap,…?)
16u30 Afrondend: reflecties over beeldvorming, groepsdiscussie
17u Einde

Datum van publicatie in medium: 
10 november 2011 om

Reacties

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.