Kinderen met een handicap in het gewone onderwijs of niet?

Studio Volt
Het programma Volt op Eén vond absoluut dat zij een discussie diende te voeren over Inclusief Onderwijs of niet. Of althans hoe zij daarover dachten ... .

Het programma begon met een valse start door te verwijzen naar minister Smet die een nieuw type heeft gecreëerd in het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme: dit type was broodnodig want kinderen met autisme in het buitengewoon onderwijs werden in alle (on-) mogelijke types ingedeeld waar de begeleiding niet voldeed aan de noden van deze kinderen, met alle gevolgen vandien.
 
Deze mededeling had op zich niets te maken met Inclusief Onderwijs en de hele discussie hierrond.
 
De vragen van Martine Tanghe en Kobe Ilsen aan de gesprekspartners waren eigenlijk statements die ze graag in de mond van deze mensen wilden leggen, hoewel allen al hadden aangegeven dat de keuze tussen buitengewoon of inclusief onderwijs een keuze is die ouders maken.
 
Omdat alle gesprekspartners tot op zekere hoogte eenzelfde instelling hadden viel er uiteraard niet veel te discussiëren en werd het cruciale punt van het inschrijvingsrecht niet verder uitgediept. Heel ongepast vond ik het taalgebruik van Kobe Ilsen toen hij vroeg of die kinderen in het ‘gewone’ onderwijs GESTOKEN worden. Hele rare kronkel die hier gemaakt werd. Vraag jij aan je buurman waar hij zijn kinderen dit jaar ‘gestoken’ heeft?
 
Zowel de vragen als de reacties van de presentatoren bewezen dat het niet echt om een ‘gesprek’ ging maar om een ‘voorbereide’ reportage.
 
De opzet van het programma Volt (in het vakjargon ‘format’ genoemd) leent zich duidelijk niet tot het voeren van deze discussies. De inhoud was ontzettend beperkt net omdat deze discussies een belangrijke achtergrond nodig hebben.
 
Tenslotte nog een opmerking over het gebruik maken van een kind met Down Syndroom: dit is gemakkelijk scoren uiteraard, visueel komt dit wel over bij kijkend Vlaanderen. Maar waarom geen kind met autisme? We waren er toch het programma al over begonnen … .
 
De toegevoegde waarde van deze uitzending gaat volledig aan mij voorbij.
 
Is het voor de honderden reacties op het internet waarbij men met de regelmaat van de klok te lezen krijgt dat ouders die hun kind met een handicap Inclusief Onderwijs laten volgen de handicap van hun kind niet verwerkt hebben; of dat het ‘buitengewoon onderwijs voor deze leerlingen béter is’ ?

Datum van publicatie in medium: 
14 september 2011 om

Reacties

Volt over inclusief onderwijs.

Ik hield mijn hart vast. Volt over inclusief onderwijs ? Ik vreesde immers dat het weer een discussie voor en tegen zou worden, een boksmatch tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Maar het viel uiteindelijk goed mee. De vraagstelling: 'horen kinderen met een handicap thuis in het gewoon onderwijs' betekende natuurlijk een valse start. Maar dit werd door de eerste studiogast goed opgevangen: 'deze vraag verbaasd mij, want in Vlaanderen gebeurt dit, met succes, al in vele scholen'. Iedereen aan tafel benaderde de keuze voor inclusief onderwijs als iets waar kansen moeten voor gecreëerd worden, met respect voor het verhaal en de waarden van de ouders. Het bleef evenwel een verhaal van 'kansen' en niet van 'rechten'. Waarom kon men niet aanhalen dat het gewoon een kwestie van 'recht op' en 'moeten' is, zoals Jozef De Witte in de item daarna rond assistentiehonden in taxi's het stelde ? Inclusief onderwijs zou ik veel liever benaderd zien als een zaak van mensenrechten... en de weigeringen waartegen vele ouders oplopen als discriminatie.

Volt

De kronkel in het begin was inderdaad nogal vaag... De opzet leek te komen van het type 9 die Smet wilde toevoegen aan het B.O. om met autistische kinderen om te gaan, maar daar bleef het op dat punt wel bij.

Toch vind ik het probleem terug wat complexer dan in Volt werd weerspiegeld.
Zoals ik kon zien zat de jongen met het Down-syndroom inderdaad in het gewoon onderwijs, maar zijn niveau was dat van een kind van zes à zeven jaar... En dan vraag ik me af, in welke mate is het productief om zo'n jongen in het gewone onderwijs mee te laten draaien. Ik kan begrijpen dat het voor een ouder moeilijk te accepteren is dat je kind nooit het niveau van leeftijdsgenoten zal halen. Hij lijkt het in ieder geval niet te beseffen, en daar ben ik blij om, ik kan me echter wel voorstellen dat het net zo kan teren op het zelfvertrouwen om als dertienjarige tussen de zes- en zevenjarigen te zitten, als het dat is in een B.O. Ik vraag me dan ook af of de moeder ook niet al teveel aan wensdenken doet wanneer ze droomt van haar jongen in het middelbare onderwijs.

Het vraagstuk lijkt mij dan ook belangrijker naar b.v. normaalbegaafde autisten toe, omdat de lijn tussen B.O. en gewoon onderwijs dan namelijk flinterdun is... Een normaalbegaafd kind met autisme die naar het B.O wordt gestuurd, doet dit vaak uit andere overwegingen dan de leerstof... En dan lijkt de discussie voor mij toch ietwat interessanter.

Volt

@Malakah (of Zenodotus): ook mensen met Down kunnen in het gewoon onderwijs veel opsteken - en zelfvertrouwen winnen.

En er is volgens mij ook heel wat meerwaarde voor de 'gewone' leerlingen. Zo zouden er geen 'vakidioten' meer gemaakt worden die het alleen aan mensen met dezelfde intelligentie of makelij kunnen uitleggen. Zoals nu vaak een titel behaald wordt door jarenlang jargon te produceren. Maar het verstaanbaar of in een andere communicatie (aan iemand met Down bv) uitleggen ? Ho maar.

Een mooie/inspirerende film die ik je wil aanraden is Including Samuel, waarin een vollediger beeld getoond wordt over inclusief onderwijs.

De keuze tussen inclusief en buitengewoon wordt jammer genoeg vaak een bokswedstrijd van volwassenen in naam van kinderen (meestal niet eens die met een handicap).

Terwijl het eerder gaat om respect voor waarden en keuzes en vooral mensenrechten (zie bv VN-verdrag mensen met een handicap).

Als je over autisme spreekt, een interessante man die ik heb horen spreken en die een zeer inspirerende blog heeft is Samuel (blog Tistje). Iemand die een zeer positieve visie heeft maar ook zwaar gehandicapt is.

iujvtyjbnknbssbdsjexitsyc

cost of viagra [url=https://genericvigrarja.com/]cost of viagra[/url] women viagra viagra meme viagra cost

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.