Acteren met een handicap

uit de affiche van iep: meisje met vleugels vliegt voor de volle maan
Het kinderboek Iep! is verfilmd. Het hoofdpersonage, een vogelmeisje, wordt gespeeld door een meisje met primordiale dwerggroei. Acteren met een handicap: het kan dus! Het kan zelfs een meerwaarde zijn. Maar hoe berichten kranten hier nu over?

Vanmorgen in de trein werd ik aangenaam verrast door een artikel in de Metro. Later zag ik de versie in De Morgen, dat me eerder een raar, verward gevoel gaf. Beide kranten intervieuwden de schrijfster Joke Van Leeuwen. De film is op haar boek gebaseerd.
 
De eerste vraag van Metro luidt: "'Iep!' draait rond het erg bijzondere personage Viegeltje: ze is half meisje, half vogel. Voor die rol werd een al even speciaal meisje gevonden: Kenadie Jourdin. Ziet zij eruit zoals jouw Vliegeltje?" Met deze bewoordingen zet Lieven Trio van Metro meteen de toon van een sprookjesachtige, positieve sfeer. Voor een krantenjournalist is het bovendien een originele manier om handicap te benoemen. In haar antwoord noemt Van Leeuwen de casting van het meisje een 'prachtige oplossing' en 'geknipt om een vogelmeisje te spelen'.
 
Dit artikel maakt dus duidelijk dat je als acteur met een handicap een streepje voor kunt hebben - ook om mensen (of wezens) zonder handicap te vertolken. Een vrij vernieuwende stellingname - al is het natuurlijk in de eerste plaats de film zelf die hierin vernieuwend is. Tot voor kort zagen we vooral het omgekeerde: acteurs zonder handicap spelen personages met een handicap.
 
De Morgen begint hun artikel helemaal anders: "Mensen met een handicap of zeldzame groeistoornis casten in een film, het kan soms voor een ongemakkelijke vorm van verwondering zorgen. Het is meteen ook de reden waarom Iep! al de pers haalde nog voordat hij in de bioscoop verscheen." Ik ben benieuwd wat Luc Joris precies bedoelt met die ongemakkelijke verwondering, en waarop hij zich baseert. Heeft hij iets vernomen van gêne, misverstanden, ontoegankelijkheid op de filmset? Of is het puur zijn buikgevoel? Voor mij blijft het een beetje mysterieus.
 
Noot over het taalgebruik en de visie die daarachter kan schuilen, of juist niet. De enige smet op het artikel in Metro is de uitdrukking "lijden aan". De schrijfster (of Lieven Trio, die het interview uitschreef) had ook gewoon kunnen zeggen dat ze primordiale dwerggroei 'heeft'. Die zweem van slachtofferschap is slechts een valse noot, als je de rest van het artikel bekijkt. In De Morgen is dat lichtjes anders.
 
Luc Joris gebruikt net dezelfde uitdrukking, maar versterkt deze nog door er een 'ondanks haar handicap'-achtige zin op te laten volgen: "Maar haar persoonlijkheid en vertolking geven deze fabel meteen een apart vertederend en menselijk cachet." Slaat die tegenstelling vervat in dat 'maar' misschien op die ongemakkelijke verwondering? In ieder geval ben ik zeker dat hij het erg positief bedoelt, maar de Metro van vandaag toonde aan hoe die bedoelingen net ietsje beter kunnen uitkomen.
 
Meer info:

Datum van publicatie in medium: 
23 juni 2010 om

Reacties

Jah sèèèèg

Jah sèèèèg nu laat je ons op onze honger zitten!!!!

Waar en wanneer kunnen we IEP! gaan bekijken?

Organiseren jullie een filmavondje? ;-)

Nu in de zalen

Wel, ze is gisteren in premiere gegaan, dus hup naar die zalen! Want de eerste week is belangrijk om te bepalen hoe lang ze 'n gaan draaien...

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.