GPS: Gedoemd Patiënt Syndroom?

Cartoon: VROOEMM... rolstoelrijdende man wordt 'gezien' door FLITSpaal.
Een GPS op je rolstoel. Wààuw, de droom van vele gebruikers van rolstoelen en scooters. Ik zag mijzelf al een ritje maken op m'n driewielig ros, op een verlaten boswegeltje, met de haren in de wind en de zon op m'n snoet. Zàààlig!

Dat moeten ze ook gedacht hebben bij het Revalidatie en MS Centrum in Overpelt. 'De patiënten kunnen nu met een gerust gemoed een uitstapje maken. Met een druk op de paniekknop op de rolstoel kan de exacte locatie van de patiënt opgespoord worden. Hierdoor kunnen ze snel teruggevonden worden als ze verdwaald zijn.'
 
Die tekst las ik op de Website van TV-Limburg. In de reportage staat het bol van de term patiënten: welgeteld acht keer in bijna twee minuten. Stephan Geys, coördinator van het centrum, is nochtans overtuigd van het grote voordeel van gps voor de gebruiker nl. mobiliteitsbehoud . Jammer dat hij de emancipatiegedachte niet uitdrukt met zijn woorden. Ook de verslaggever ziet er geen graten om de zelfde patiënt-stijl aan te houden. Op de facebookpagina van TVL nieuws (10 mei) wordt de gps een 'primeur voor rolstoelpatiënten'. Ter vergelijking: is iedereen die een computer gebruikt een om een artikel op te schrijven of te lezen meteen een computerpatiënt?? Het artikel in de krant HBvL Elektrische rolstoelen van MS-kliniek krijgen gps is eerder informatief van aard. Jammer van de laatste zin: 'Zo kunnen we dit kosteloos aanbieden aan patiënten die in aanmerking'...:-(
 
Overmatig gebruik van de term 'patiënt' doet de kijker veeleer medelijden krijgen in plaats van respect of een waauw-gevoel bij een gps-toepassing.  Nochtans is een 'gps-gebruiker' of 'rolstoeler' of... voor de kijker / lezer duidelijk én respectvol. Niet-aangeboren neurologische aandoeningen zoals MS en CVA zijn voor het leven. Laten we er géén GPS Gedoemd Patiënt Syndroom van maken! ;-)

Datum van publicatie in medium: 
10 mei 2010 om

Reacties

Een cynische noot misschien

Een cynische noot misschien maar het VAPH kan er nog een tracking device (een traceersysteem - zoals bij de vrachtwagens) in bouwen.

Om te zien waar de 'patiënt' zich precies bevindt.

Of h/zij geen misbruik maakt en het hulpmiddel gebruikt voor situaties die niet te rijmen vallen met de handicap.

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.