Over de Organisatie

Handiwatch is een initiatief van GRIP - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap. Het project wordt ondersteund door een halftijdse stafmedewerker. Maar Handiwatch is in de eerste plaats het werk van vrijwilligers.
 
Af en toe zijn er vergaderingen, waarop iedereen welkom is. Ze worden aangekondigd in de agenda.
 
Om mee te werken aan deze website, hoef je geen medewerker van GRIP te zijn. Handiwatch staat open voor iedereen die voeling heeft met handicap en met de media.
 
GRIP is een burgerrechtenorganisatie van en voor mensen met een handicap. Haar streefdoelen zijn:

  •  Zelfbeschikking: zelf bepalen wie je bent en wat je met je leven doet.
  •   Autonomie: je leven op een onafhankelijke manier vorm kunnen geven.
  • Evenredige en evenwaardige participatie: evenwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en evenredig vertegenwoordigd zijn in alle domeinen.

 
GRIP werkt hiervoor op twee fronten:

  • Beleidsbeïnvloeding: de overheid bewegen tot positieve actie.
  •  Sensibilisatie: een mentaliteitsverandering in de samenleving teweegbrengen.

 
Meer info op www.gripvzw.be
 
GRIP vzw
Vooruitgangstraat 323
1030 Brussel
02/214.27.60
info@gripvzw.be
 
GRIP wordt gesteund door de Vlaamse Minister van Gelijke Kansen en de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen.
 

Logo Gelijke Kansen