Analyse van de beeldvorming in Voorbij de Grens

De voorloper van deze website was een mediawatch-experiment rond het Eén-programma Voorbij de Grens. Enkele ervaringsdeskudigen postten hun kijkervaring op een blog en praatten erover in een focusgroep. De bevindingen werden gebundeld in een analyse en voorgesteld aan de VRT.

Lees de volledige analyse op de oude Handiwatch-blog of op de GRIP-site. Via de laatste link vind je onderaan ook een printbare versie (ook te bestellen via GRIP).

Datum van publicatie in medium: 
13 oktober 2009 om

Reacties

Over de grens

Bedenking 18 maand later….

Ik heb als skiinitiator ( met een beperking, verlamd been tgv polio ) bij Anvasport verschillende personen die hebben meegedaan aan “voorbij de grens” leren kennen in 2009. Ik heb bij hen vele andere karaktertrekken leren kennen die zinvoller zijn voor mogelijke “inclusie”, maar ook voor menselijke en sociale integratie. Het is spijtig dat dit in het programma niet tot uiting kwam. Het programma wou teveel nieuwe “Marc Herremans, een topsporter ” tonen, en te weinig gewone mensen.
Onze vereniging Anvasport wil zeker NIET over de grens gaan. Zij wil juist op een verantwoorde manier mensen ( zowel zonder als met beperking ) samen laten ontdekken wat er allemaal kan op het sportieve maar ook op ander vlakken. Dit is een betere aanpak naar verhoogd zelfvertrouwen, waarbij ieder zijn eigen grenzen leert kennen, ermee omgaan, en ze misschien ook een beetje te verleggen. Lionel.

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.