Spelregels

Artikels van anonieme gebruikers moeten eerst worden goedgekeurd voor ze geplaatst worden. Reacties verschijnen onmiddellijk op de website. Wat je schrijft op Handiwatch, is niet beschermd door het auteursrecht. Als jouw publicaties gebruikt of verwerkt worden, streven we er wel naar om de bron of de link te vermelden.
 
De moderatoren kunnen artikels of reacties weigeren, verwijderen of aanpassen om de volgende redenen:

 1. Geen verband met beeldvorming in de media, bijvoorbeeld:
  • artikels die alleen ingaan op de inhoud een bepaald krantenartikel, tv-programma of ander mediabericht, en bijvoorbeeld louter bepaalde maatschappelijk wantoestanden aanklagen. De vraag op Handiwatch is echter welke rol het medium hierin speelt of welk effect de berichtgeving heeft op het beeld over mensen met een handicap bij het publiek.
  • Persoonlijke getuigenissen. Publicaties die uitgebreid ingaan op de persoonlijke situatie van de auteur of zijn/haar omgeving, zonder dat dit verhaal in de media aan bod kwam.
 2. Reclame: publicaties die persoonlijke of commerciële reclame maken.
 3. Copyright: het klakkeloos overnemen van artikels uit andere bronnen kan juridische en andere problemen met zich meebrengen indien er auteursrechten mee gemoeid zijn. Neem het artikel niet volledig over, maar citeer een paar passages en link naar de bron.
 4. Herhalingen: publicaties die meermaals gepost worden of artikels die beter gepost worden als reactie op een artikel over hetzelfde onderwerp. Ook spam wordt onherroepelijk verwijderd.
 5. Discriminatie: publicaties die racisme, fascisme, xenofobie, seksisme of andere vormen van discriminatie promoten of rechtvaardigen.
 6. Roepen: hele zinnen in hoofdletters schrijven komt over als roepen en is niet toegelaten.
 7. Persoonlijke aanvallen of scheldtirades.
 8. Storend: wie herhaalde malen storende publicaties post, kan voor bepaalde tijd van de website geband worden.