Verstandelijke of mentale handicap: woordgebruik.

Foto van Lieven Scheire
Lieven Scheire lanceerde via het Internet een oproep aan de kijker

Geachte heer Scheire,
ik vind u een toffe kerel, echt waar. Ik geniet van uw TV optredens, uw innovatieve invalshoeken en grappige verklaringen. Ze zijn in perfecte balans met elkaar.
Mij werd deze week een oproep toegezonden die u lanceerde: "U zoekt mensen men een mentale of lichamelijke beperking die iets (opnieuw) willen kunnen maar zonder hulp daartoe niet in staat zijn."
Dat dit een waardeviolle insteek is voor het programma Team Scheire, staat buiten kijf.
Maaaarrrr: de term mentale handicap, ook al wordt die nog vaak gebruikt, is niet meer accuraat. We spreken van een VERSTANDELIJKE handicap of beperking. U kan dit terugvinden in het HANDBOEK VOOR JOURNALISTEN. (www.handiwatch.be)
Mag ik u vragen om in de toekomst hiermee rekeining te houden.
Hierbij een korte duiding:
Geestelijk gehandicapt wordt vroeger ook wel mentaal gehandicapt genoemd. Vroeger werd vooral de term zwakzinnigheid gebruikt. Er is sprake van een tekort aan verstandelijk vermogen.
Ik hoop hiermede een beetje klaarheid te scheppen.
 
Mcvg
 

Datum van publicatie in medium: 
8 februari 2019 om

Reacties

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.