Evaluatie aflevering 1 Team Scheire - Ans Janssens

Foto bij artikel
De ontwikkeling van op maat gemaakte hulpmiddelen voor personen met een beperking om hun bestaan minder lastig/aangenamer te maken: het is een groot tekort of alleszins een (bij deze mensen) erg ongekend fenomeen in ons land en het is maar goed dat Lieven Scheire dit met zijn team eens in de kijker zet.

Dit goede concept wordt in het programma versterkt door het team zelf dat duidelijk een goede intentie heeft en Lieven die op een integere, menselijke manier presenteert. Oké, deze eerste aflevering laat nog enige twijfel en enkele opmerkingen achter. Zo lijkt Anthony in zijn gesprek met Lazlo over de benodigdheden van het te ontwerpen gameconsollerdesign, de hoofdbewegingen van de jongen te interpreteren naarmate het voor hem goed uitkomt. Eveneens komt Lynn bij de eerste test van de dementere Roland erg hard over wanneer ze de man laat klungelen met een slecht toegelichte, nog niet op punt staande app (of zo lijkt dit toch voor kijker). Dit tweede aspect, maakt deel uit van een derde, groter pijnpunt. Namelijk de voorstelling van het werkproces als iets dat een dikke week in beslag neemt, waardoor de uiteindelijke oplossing slechts een vlug in elkaar gestoken, eerste poging lijkt. Dit samenpersen van de werkperiode in het kleine halfuurtje dat aan het programma is toegekend maakt ook dat nuanceringen, de aandacht voor de emoties van de betrokken wetenschapper beperkt blijven, wat ook vertekening in de hand werkt. Echter, dat er veel tijd en toewijding in het programma is gestoken en dat de contacten met de personen waarbij de gebreken zich voortdoen, heftige gevoelens zullen hebben opgewekt bij de medewerkers aan de reeks, staat vast. Een verlenging van het programma lijkt me nochtans niet aangewezen, vermits het publiek naar mijn vrezen beperkt zal blijven tot personen met een beperking, hun directe omgeving en – hopelijk – een aantal wetenschappers en hobbymannen die in het ontwerpen van hulpmateriaal wel wat zien. Jammer, want zoals Humo in haar review schrijft is Team Scheire geen conventionele documentaire over personen met een beperking zoals we ze op heden vaak zien, waarin gefocust wordt op het levensverhaal van deze mensen en – naast begripvorming en blikverruiming van de kijker, wat erg belangrijk blijft – vooral wordt ingezet op waarden als meligheid en sentimentaliteit. In dit programma ligt de focus in een eerste plaats op een pragmatisch doel: het zoeken van een oplossing voor een reëel probleem. En dat is voor mij, zelf een persoon met een functiebeperking, wel eens een verluchting.
Ans Janssens

Datum van publicatie in medium: 
15 november 2018 om

Reacties

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.