MO* heeft aandacht voor personen met een handicap in China!

Foto van de auteur Ching Lin Pang
Op 16 februari 2018 is het Chinees nieuwjaar. Een nieuw jaar in China betekent ook altijd een nieuw dier, ditmaal het jaar van de hond. Ching Lin Pang is een antropologe werkzaam aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven en legt het verband tussen het jaar van de hond en mensen met een handicap in haar column.

De auteur maakt in de column duidelijk dat personen met een handicap het in China (ook) heel moeilijk hebben. Ze worden achtergesteld in het maatschappelijk leven, en krijgen moeilijk toegang tot evidente levensdomeinen, zoals onderwijs en werk. Maar het grote deel van haar tekst gaat over andere ervaringen en situaties.
Haar stukje over de wijziging van de woorden die worden gebruikt geeft goed aan hoe ook in China de kijk op handicap wijzigt. Het concrete verhaal gaat over blindengeleidehonden die géén toegang krijgen tot hotels of restaurants. (Dat zou toch logisch zijn in het jaar van de hond ;-) ). Er zijn ook enkele voorbeelden van tewerkstelling van personen met een handicap. Er werken mensen in een restaurant en in een koffiehuis.
 
In de column lezen we ook enkele pijnlijke uitschuivers als het over visie op handicap gaat.
 
Het begint al bij de start van de tekst. Mensen die geboren worden in het jaar van de hond blinken uit in kampioen zijn in goede doelen. Pijnlijk is dat voor mensen met een handicap. Hier worden handicap en goede doelen expliciet met mekaar verbonden. Terwijl personen met een handicap, ook in Vlaanderen, al duidelijk hebben gemaakt dat ze niet willen functioneren als goed doel.
 
De auteur geeft goed aan dat de begrippen rond handicap wijzigen maar ze geeft niet concreet aan waarom. Ze heeft het over internationale ontwikkelingen van de representatie van mensen met een handicap. Terwijl heel deze verschuiving te maken heeft met een mensenrechtenverdrag. In 2006 werd immers een VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap afgekondigd, dat door België werd geratificeerd in 2009. Daarin is deze verandering expliciet opgenomen. Spijtig dat er géén relatie wordt gelegd met mensenrechten voor personen met een handicap.
 
Het wordt helemaal erg als de kernbegrippen in haar column gaan over fysieke toegankelijkheid en aanvaarding van mensen met een handicap. Dit zijn voor personen met een handicap maar afgeleiden van de fundamentele mensenrechten, zoals recht op onderwijs en werk. Toegankelijkheid wordt nogal snel als de ultieme oplossing naar voor geschoven. Terwijl de kern van de emancipatie niet daar maar op andere domeinen moet gebeuren. Natuurlijk is in sommige situaties toegankelijkheid een belangrijk thema, maar altijd in relatie met andere levensdomeinen.
 
Ching Lan Ping gebruikt in de tekst "geholpen worden" als belangrijkste activiteit tussen mensen zonder en mensen met een handicap. Deze twee woorden drukken voor ons uit dat we nog een lange weg af te leggen hebben, ook bij columnistes van MO*. Tussen personen zonder en met een handicap ontstaat er zo een afhankelijkheidsrelatie. De rol die personen met een handicap krijgen toebedeeld is "geholpen worden". Terwijl een goed uitgebouwd mensenrechtenkader, met voldoende ondersteuning, een betere invalshoek is met minder betutteling. De capability-approach van Nussbaum en Sen kan bij de uitbouw van die ondersteuning helpen. We moeten af van die ongelijkheid en dat doen we niet door het alleen te hebben over "geholpen worden". Volwaardig burgerschap gaat over meer dan "geholpen worden".
 
Ee gemiste kans, misschien volgende keer beter?  
 
Wie de volledige tekst van de column wil lezen:

https://www.mo.be/column/het-jaar-van-de-geleidehond-het-jaar-van-mensen-met-een-beperking?
 

Datum van publicatie in medium: 
28 december 2017 om

Reacties

make money wp xx

how to make money on the side make money https://noskonail.ru/ ">make money how to make money online make real money online

how does venmo make money how does venmo make money work from home how can i make money make money now

http://salebloggs.ru/ - make money

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.