Kids van het kids

Deze korte documentaire is van regisseur Stijn Coninx. Hij heeft vier kinderen, waaronder er drie doof zijn geboren. Communicatie is voor hen niet evident, maar zij zoeken een evenwicht in gebaren- en spreektaal. Maar de school K.I.D.S. in Hasselt doet het multidisciplinair team zijn best, om die dove kinderen passend onderwijs te geven en te (over)leven in de maatschappij.

In deze film laten zij het leven van de dove kinderen op school zien.  Daar leren zij vooral communiceren in gebaren- en spreektaal.  Het wordt geïntegreerd in vakken zoals taal, rekenen, …
Voor ieder kind is het een evenwichtsoefening om een passende taal bij hem/haar te vinden dat iedereen begrijpt.  Er zijn geen regels voor, want het is een kunst.  De leerkrachten en logopedisten doen hun best voor passende oplossing op maat te vinden.  Ondanks dat de inspectie van buitenaf het soort onderwijs in het K.I.D.S. afkeurde, omdat het niet netjes in de eindtermen past.
In dit filmpje is duidelijk te zien, dat zowel het personeel en de kinderen zelf aan het woord komen, van hoe het leven is in de dovenwereld.  Door hun auditieve beperking zien zij alles beter dan andere mensen, en dat compenseert hun beperking omdat zij meer het gevoel dat zij kunnen meedraaien in de dovenwereld.
Ook muziekbeats kunnen zij ook voelen, want zij dansen net zoals iedereen erop.  Daarmee maken zij ook evenveel plezier, als horende mensen.
Maar de kinderen amuseren zich op school, omdat zij zich tussen lotgenoten vinden.  En ook onderwijs op maat krijgen, waardoor zij zich beter voelen en hun zelfvertrouwen groeit.

Datum van publicatie in medium: 
22 november 2016 om

Reacties

Reply to comment | Handiwatch

Marvelous, what a blog it is! This blog provides useful facts to us, keep it up. https://viatribuy.com/

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.