beeldvorming rond personen met een handicap

Onderstaand bericht heb ik vanavond, in eigen naam, gemaild op de Facebookpagina van De Standaard en Radio 1 omdat zij het in hun berichten in de krant en op de radio spraken over "mentaal gehandicapten" en "zware gehandicapten". Voor de Standaard schreef ik over "schrijven" en voor Radio 1 had ik het over spreken, voor alle duidelijkheid.

Beste redactie, Ik vind het enorm dramatisch en erg voor de nabestaanden dat personen met een verstandelijke handicap het slachtoffer worden van een crimineel die er extreem negatieve ideeën op nahoudt als het gaat over personen met een handicap. Voor mij, en velen zullen het met mij eens zijn, is elke moord een onmenselijke daad die niet getolereerd kan/mag worden. Onze westerse waarden zijn er van respect voor het leven waar anderen niet over te beslissen hebben.De reden van mijn schrijven is de naamgeving voor personen met een verstandelijke handicap.U doet verdienstelijke pogingen door te zeggen "Mentale handicap" maar dat is niet correct. Ook "zware gehandicapten" is niet de juiste benaming."Mentaal" in de Dikke Vandaele woordenboek betekent "in (of van) de geest."In de beperking waarover sprake, gaat het over een beperking van het begripsvermogen, een beperking van verstandelijke vermogens.Dat is iets anders dan mentaal of geestelijk vermogen.Het is al lang dat we niet meer spreken over "gehandicapten". Dit woord is stigmatiserend. Wij, en dan spreek ik voor alle personen met een beperking/handicap, zijn vooral mensen/personen.Het is dan ook aangewezen om te schrijven over "personen met een handicap" of "personen met een beperking" in plaats van eender ander begrip.

Datum van publicatie in medium: 
26 juli 2016 om

Reacties

===Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag dient om spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.