Lezersbrieven

 
Eén persoon die schrijft heeft meer invloed dan de duizenden die niets van zich laten horen. Door op Handiwatch te schrijven, bereik je alvast mensen die met je meedenken, maar ook onder mediamakers wordt deze site bekendgemaakt. Toch kun je zelf nog een stapje verder gaan.

 1. Brief aan de redacteur
 2. Nut van een lezersbrief
 3. Hoeveel lezersbrieven verschijnen er?
 4. Slechte lezersbrieven
 5. Goede lezersbrieven
 6. Hoe begin je eraan?
 7. Contactgegevens en deadlines

 
1. Brief aan de redacteur
 
Het kan nuttig zijn om je rechtstreeks te richten tot de journalist of programmamaker in kwestie. Stuur hen je beeldvormingsanalyse van hun programma, je opmerkingen over het taalgebruik in hun artikel en link naar deze website. Ook positieve feedback zal zeer gewaardeerd worden.
 
Blijf in alle gevallen beleefd! Val de persoon niet aan, hij/zij doet ook maar zo goed mogelijk zijn/haar werk en kan niet alles weten. Toon daar begrip voor. Mensen kunnen natuurlijk wel altijd bijleren.
 
Om de contactgegevens te vinden van de persoon die je moet hebben, kan enig opzoekingswerk nodig zijn. Om je op weg te helpen, vind je enkele links onder Contactgegevens.

2. Nut van een lezersbrief
 
Een lezersbrief stuur je naar de lezersbrievenredactie. Bij radio of televisie kun je vaak online reageren. Je richt je dan niet specifiek tot de betrokken journalist of redacteur, maar tot het hele publiek van het tijdschrift of de krant. Vraag je dus af of welke optie je best kiest. Een lezersbrief schrijven over één bepaald woordgebruik heeft weinig zin. Een bredere visie op de beeldvorming kan interessanter zijn. De meeste lezersbrieven gaan echter over de inhoud of het onderwerp van het mediabericht, eerder dan de vorm. Toch maak je ook een kans als je een duidelijk verband tussen de twee kan leggen en de maatschappelijk relevantie hiervan kan duidelijk maken.
 
Lezersbrieven hebben een niet te onderschatten impact. De brievenrubriek behoort tot de meest gelezen onderdelen van kranten en magazines. Ze worden natuurlijk niet allemaal gepubliceerd.  

3. Hoeveel lezersbrieven verschijnen er?
 
9 op 10 lezersbrieven worden geweigerd. Een eerste reden is gebrek aan ruimte. Op een willekeurige dag telden we in de kranten de volgende aantallen:

 • Het Laatste Nieuws: 17
 • Belang van Limburg (10/10/07) : 13
 • Gazet van Antwerpen : 7
 • Het Nieuwsblad: 5
 • De Standaard: 4
 • De Morgen: 2
 • De Tijd (25/01/08) : 0

 Er zijn ook tijdschriften die lezersbrieven publiceren (bijv. Humo). Maar ook daar is de concurrentie groot, en het gebrek aan ruimte is niet de enige reden om brieven te weigeren. 

4. Slechte lezersbrieven
 
Belangrijk is de toon van de brief. Scheldbrieven, misplaatste grappen, brieven met foutieve informatie, al te tendentieuze brieven, reacties op uitspraken in andere media (tenzij die echt een eigen leven zijn gaan leiden), reacties die weken na de feiten komen, lezersrecensies van films, concerten, boeken, veel te lange brieven, anonieme brieven: ze maken allemaal weinig kans.
 
Schrijf geen brief zoals de opinieredacteur er al duizenden heeft gelezen. 'Groot was mijn verontwaardiging toen ik las dat...' , 'Wie schetst mijn verbazing bij het lezen van...' of 'Waar gaan we naartoe als...': dat belooft weinig goeds.

5. Goede lezersbrieven
 
Een goede lezersbrief is kort, puntig en origineel, hij pikt in op een stuk in de krant en voegt daar iets wezenlijks aan toe. Soms plaatst men ook 'persoonlijke lotgevallen' van lezers in de krant, ervaringen die op zich niets met de berichtgeving in de krant te maken hebben. Het gaat dan om sterke getuigenissen die de actualiteit overstijgen.
 
Een goede lezersbrief is kort. Twee of drie alinea's is ideaal. Wie een epistel heeft klaargestoomd dat langer is dan driehonderd woorden, moet zich afvragen wat eruit geschrapt kan worden.

 • Herhaal geen informatie die al in de krant heeft gestaan: verwijs er alleen maar naar.
 • Zeg eerst kort wat de aanleiding is van je brief
 • Geef meteen daarna weer wat je van de kwestie vindt.
 • Formuleer scherp
 • Gebruik een gezwollen zinnen / geen jargon
 • Wees concreet
 • HOU HET KORT: max.900 tot 1.500 tekens/ maximum 300 woorden
 • Geef je mening plus twee of drie argumenten
 • Controverse helpt
 • Blijf beleefd
 • Less is more: schrap overbodige alinea's, overbodige zinnen, overbodige woorden
 • Vermeld naam en adres
 • Verzend tijdig & liefst per e-mail

 

6. Hoe begin je eraan?
 

 1. Bepaal je boodschap: welk punt wil ik maken? Wat moet ontvanger onthouden?
 2. Welk imago wil ik uitstralen?
 3. Informatie of opinie?
 4. Verwijs naar artikel waarop je reageert
 5. Hou het kort
 6. Zet de kern in het begin
 7. Zorg dat het leesbaar is
 8. Hou het eenvoudig
  • Vermijd lange zinnen en paragrafen
  • Kort & kernachtig
  • Geen jargon
  • Geen literatuur
 9. Hou je brieven bij & vergelijk ze met gepubliceerde brieven
 10. Maak het geloofwaardig
  • Geen persoonlijke aanvallen
  • Geen negatief taalgebruik
  • Vermeld je contactgegevens
 11. Verstuur je brief op tijd, en doe dat best per mail.
 12. Bel eventueel om te vragen of men je mail ontvangen heeft. Dat vestigt extra de aandacht. Bij een goede brief vergroot dit de kans op publicatie.

 

7. Contactgegevens en deadlines
 
      Het Belang van Limburg

 
      Het Nieuwsblad
 

 
      De Morgen
 

 
      De Tijd
 

 
      De Standaard
 

 
      Gazet van Antwerpen
 

 
      Het Laatste Nieuws
 

 • Katy Boels & Ingrid de Vos
 • 4545@hln.be
 • Sms 4545
 • Het Laatste Nieuws, Dialoog, Postbus 4545, 1730 Asse
 • Fax: 02/454 28 31
 • Zoveel mogelijk lezers aan woord laten
 • Geen opiniestukken
 • Krijgen 100 à 200 reacties/brieven per dag
 • Aparte ‘sportdialoog’
 • Website staat los van redactie
 • Specifieke redacteurs van Het Laatste Nieuws zijn niet makkelijk te bereiken. De website geeft wel een invulformulier; maak een keuze onder “redactie” en klik op “verder”.

 
      Bronnen